Handelsbetingelser

§ 1 Hvem er vi:
Bornhost IVS CVR: 38485059 etableret i 2017
Sofienhøjvej 1, 116.
Info@born-host.dk

§ 2 Din aftale
Følgende aftale angiver de generelle handelsbetingelser for Bornhost IVS. Bestemmelserne har retsvirkning ved indgåelse af aftale. Bornhost opfordrer på det kraftigste til at læse betingelserne før accept.

§ 3 Vores service
Vi tilbyder forskellige services til sommerhusejere, der ønsker at leje sit sommerhus ud. Vi benytter udlejningsplatformen Airbnb til markedsføring af vores kunders ejendom, og står desuden for diverse udlejningsaktiviteter inklusive korrespondance med lejer, rengøring, nøglehåndtering. Som kunde hos Bornhost skal du være opmærksom på, at dit hus står udbudt til en højere pris på Airbnb, end hvad der fremgår af din afregning, dette skyldes at Airbnb påfører lejer et mindre gebyr for brugen af deres platform. Denne ydelse pålægges din gæst som et bookinggebyr og forsikringstegning, men er ikke inkluderet i vores regnskab med dig, ej heller indbyrdes mellem Bornhost og Airbnb. Bornhost tager altså 15 % i kommission af den udbudte pris, og ikke 15 % af den pris din gæst maksimalt betaler til Airbnb.

§ 4 Fortrydelsesret
Fortrydelsesretten er indskrænket til de ydelser, hvor der er udvekslet en vare eller hvor tjenesteydelsen endnu ikke er leveret. Som det følger af retspraksis kan der ikke fortrydes ved en allerede leveret tjenesteydelse. I overensstemmelse med dansk ret, skal Bornhost modtage meddelelse på mail: info@born-host.dk om påberåbelse af fortrydelsesretten senest 14 dage efter aftalens indgåelse. Det skal fremgå tydeligt af mailen, at der vil gøres brug af fortrydelsesretten.

§ 5 Betalingsbetingelser og betalingsoplysninger
Ved køb af ad-hoc ydelser hos Bornhost, så som vores hjælp til at tage professionelle billeder, eller indkøb af varer kræves betaling maksimalt 14 dage efter indgåelse af aftale. Hvis du vælger selv at levere billeder, er du ansvarlig for at billederne ikke overtræder tredjeparters immatrielle rettigheder - dvs at du skal sikre dig, at vi har til at benytte dem kommercielt.
Ved løbende service vil Bornhost som udgangspunkt aldrig opkræve betaling, vi tager blot vores kommission når lejer betaler penge til dig. Hver måned overføres lejeindtægter fratrukket vores kommission til din konto via bankoverførsel. Ved indgåelse af aftale, vil vi derfor bede dig meddele dine kontooplysninger. Ændringer i kontooplysninger skal til enhver tid meddeles os uden unødigt ophold.

§ 6 Kvittering
I sammenhæng med dine månedlige overførsler af dine lejeindtægter vil der medfølge en kvittering med udspecificering af dine indtægter.

§ 7 Indberetning til skat
Vi tilbyder automatisk indberetning til skat af dine lejeindtægter, så du sikres den efter lovgivningens rammer optimale skattesats. Vi indberetter efter lovgivningen om udlejningsbureau, hvilket sikrer dig et højere fradrag end ved personlig udlejning. .

§ 8 Binding og opsigelse Vi er stolte af at kunne sige, at i Bornhost er der ingen bindingsperioder og opsigelsesperioder. Dog er du, af hensyn til loyalitetsforpligtelsen, bundet af at benytte vores services i den periode hvor der forefindes gældende bookinger, som endnu ikke er fuldt afviklet.

§ 9 Beskyttelse af persondata
Vi tager dine personoplysninger meget alvorligt, og behandler dem med respekt og påpasselighed. Ved aftaleindgåelse vil vi bede om personlige informationer i nødvendigt omfang, med det formål at kunne udbetale lejeindtægter og kontakte dig ved behov. Dine persondataoplysninger vil aldrig blive videregivet til 3 mand eller til markedsføringsformål, uden dit udtrykkelige samtykke, og bliver slettet ved eventuelt ophør af kontraktuelle samarbejde. Ethvert udvidet brug af dine personfølsomme oplysninger, skal afvente din udtrykkelige accept.

§ 10 Lovvalg og værneting
Enhver tvist eller ethvert krav der udspringer af eller i forbindelse med disse betingelser, skal søges løst ved mægling. Enhver tvist eller ethvert krav der udspringer af eller i forbindelse med denne kontrakt, som ikke er blevet løst efter mægling, skal afgøres ved det danske domstolssystem. Alle sager skal finde sted i Danmark, foregå på dansk og være underlagt dansk ret.

§ 11 Ansvar og forsikring Eventuelle enkeltstående varekøb anbefalet af Bornhost vil i intet tilfælde være omfattet af den indgåede serviceaftale, og Bornhost kan derfor under ingen omstændigheder stilles ansvarlige for eventuelle produktskader eller krænkelser af tredjemands immaterielle rettigheder. Alle udlejninger gennem Bornhost er dækket af Airbnb’s værtsgaranti, på alle skader på ejendom op til 6.000.000. For en detaljeret gennemgang af værtsgarantien henvises til airbnb.dk. Bornhost kan ikke stilles til ansvar for eventuelle ændringer i værtsgarantien, men vil til alle tider være behjælpelige med rådgivning og information om selv samme. Bornhost anbefaler at supplere værtsgarantien med personlige tings- og/eller indboforsikring. Serviceaftaler med Bornhost indebærer intet skift af ejendomsrettigheder, med mindre det udtrykkeligt fremgår, at der er tale om et enkeltstående varekøb.

§ 12 Ændringer i disse betingelser
Med respekt for aftalerettens bestemmelser, forbeholder Bornhost sig retten til at ændre i disse handelsbetingelser.

§ 13 Ugyldighedsklausul
Hvis en bestemmelse i disse forretningsbetingelser skulle vise sig ugyldig eller ikke kan gennemføres, slettes denne bestemmelse, mens aftalens resterende bestemmelser fortsat anvendes. Ved at indgå aftale med Bornhost accepteres disse handelsbetingelser